VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Organizátorom vzdelávacieho podujatia, konferencie Future Fusion, je spoločnosť Future Fusion, s.r.o, so sídlom na adrese Dulovo námestie 5/A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 56 128 436, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 177084/B.

Na vzdelávacie podujatie sa môžu záujemcovia prihlasovať a kupovať lístky prostredníctvom portálu www.ticketportal.sk alebo prostredníctvom emailovej adresy info@futurefusion.sk.

Kontaktné údaje organizátora:

  • korešpondenčná adresa: Dulovo námestie 5/A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika;
  • adresa elektronickej pošty: info@futurefusion.sk;
  • kontaktné telefónne číslo organizátora: +421 903 252 202

Po zakúpení lístka na www.ticketportal.sk alebo prostredníctvom registrácie cez email info@futurefusion.sk a vyplatení poplatku sú účastníci záväzne prihlásení na vzdelávacie podujatie – konferencia Future Fusion a ako registrujúce osoby vyhlasujú, že boli oboznámení s tým, že vrátenie uhradeného lístka je možné iba na základe podmienok uvedených na stránke www.ticketportal.sk.

Registrácia alebo lístok je prenosný v prípade, že účastník, ktorý si kúpil lístok, sa nemôže zúčastniť na vzdelávacom podujatí. Na vzdelávacom podujatí sa môže miesto takéhoto účastníka zúčastniť iná osoba, ktorá preukáže, že má na to súhlas účastníka, ktorý bol na podujatie pôvodne zaregistrovaný. O tejto zámene je nutné organizátora vopred informovať emailom alebo telefonicky.

Cena lístka, ktorá sa bude meniť v závislosti od časového rozpätia blížiacej sa konferencie, je uvedená na stránke www.ticketportal.sk.

Pri výbere spôsobu úhrady objednávky má záujemca na výber z dvoch možností:

  • platba bankovým prevodom;
  • platba kartou.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu a zmenu rečníkov v prípade, že niektorý z rečníkov nebude môcť na podujatí vystúpiť.

Aktualizované: 22.03.2024